Baltoji Kapitalo kariauna!

Neįtikėtina! Paaiškėjo, kad, nepaisant nežymių skirtumų, Lietuvos piliečių dauguma vieningai stoja ginti imperializmo. O dar kalbama, kad lietuviai nevieningi.

Po juodaodžio nužudymo, JAV kilo masinių antikapitalistinių ir antivyriausybinių protestų banga. Net pradėtos kurti komunos Sietle ir kituose JAV miesteliuose. Naujieji komunarai pareikalavo nemokamo švietimo ir sveikatos priežiūros, likviduoti išnaudotojams tarnaujančią policiją ir įkurti liaudžiai atskaitingą miliciją, bet čionykščiams tai netinka.

Lietuvaičiai pastebi į reikalavimų sąrašus ar veiklos programas įtrauktus visokius egzotiškus teiginius apie marihuaną ar genderizmą, bet net ir vietiniai marksistai nemato, jog tai ir yra antisisteminės „liaudies kūrybos iš apačios“ apraiškos.

Getuose gimę ir užaugę juodaodžiai, kuriems nelabai yra iš ko rinktis – arba į policininkus arba į narkotikų prekeivius, Lietuvoje vos ne vieningai pasmerkiami, mandagiai patylint apie panašiai gyvenančius baltaodžius.

Pačių įvairiausių pakraipų didžiulė dauguma socialinių tinklų aktyvistų Lietuvoje visiškai nenori pastebėti, kaip globali valdančioji klasė antikapitalistines demonstracijas, protestus ir ekonominių-socialinių permainų reikalavimą mikliai „pervedė“ į antirasistines riaušes. Beje, faktas, kad „riaušininkai“ niokoja tik apdraustą turtą, paliekamas nuošalyje.

Kokia mišri bebūtų – kairieji, centristai ar dešinieji, sisteminiai ar antisisteminiai, Follow ar Unfollow15 sekėjai, Trumpo ar Putino gerbėjai, visokių manipuliacijų demaskuotojai ir kovotojai su „čipizacija“ ar naująja pasaulio tvarka, – karantine užsisėdėjusių lietuvaičių dauguma staiga tapo Baltąja šventos privatinės nuosavybės ir klasinės kapitalistinės santvarkos Kariauna. Vieningai smerkiami visi, kurie kaip sugeba, taip mėgina protestuoti prieš kapitalizmą, policininkų smurtą ar mėgina atkreipti dėmesį į nebaltos spalvos žmones. Vadinamieji antisisteminiai kairieji nepatenkinti Lietuvos jaunimu, nes jie ne taip ir ne ten reiškia savo palaikymą antirasistiniams reiškiniams, vadinamieji antisisteminiai dešinieji nepatenkinti puolimu prieš jų dievinamą Trumpą… Net kairieji ir dešinieji Putino ir oligarchinės Rusijos gerbėjai Lietuvoje, nežiūrint skirtingų pažiūrų, vieningai smerkia masinius protestus Amerikoje ar Lietuvoje.

Taip, tie sukilę balti ir nebalti amerikiečiai neskaitė „Gotos programos kritikos“, taip, jie metų metais nesidomėjo politiniais procesais, taip, jie naudojosi išskirtine JAV ekonomine, karine ir politine padėtimi. Taip, jie mylėjo save ir nesirūpino kitais.

Bet giluminiai kapitalizmo prieštaravimai niekur nedingo. Jie nuolat stiprėja ir gilėja. Drauge su eiline ekonomine krize atėjęs COVID 19 ne tik privertė amerikiečius pasėdėti namuose, užsidėti kaukes gatvėse ar prarasti darbą. Jiems staiga paaiškėjo, kad kapitalizmui ateina krachas ir banko bilietų spausdinimo mašinos nebeišgelbės. Amerikiečiai suprato – laikas kažką keisti. Krustelėjo ir „žalias“ Lietuvos jaunimėlis. O ką supranta „nenuzombinta“ Lietuvos piliečių dauguma?

Panašu, kad revoliucinių permainų baimė smarkiai apėmusi kaip patentuotus antikomunistus, taip ir vadinamuosius marksistus, neišskiriant visokiausio plauko liberalų, anarchistų ir pseudotautininkų. „Nebijokit!“, – pacituosime popiežių Joną Paulių II. Socializmas išgelbės jus ir mus nuo barbarizmo!

P.S. Revoliucionieriai, kaip ir generolai, ruošiasi praeities revoliucijoms. Tokių laukia nusivylimas. Marksizmas tvirtina, kad žmonija nuolat vystosi ir keičiasi. Todėl ir klasių kova įgyja naujas formas, o kapitalistiniai pūliniai pratrūksta mažiausiai tikėtinose vietose. Gal dar ne šį kartą, gal ne Sietle, bet lemtingoji valanda ateina. Ir net prispaudus darbo liaudį Geležiniu Kulnu, naujosios santvarkos pergalės pjautuvas ir kūjis jau kalami. Ir atsiras šviesūs protai, narsios širdys, tvirtos rankos, kurios panaudos tuos įnagius žmonijos labui!

A. Lieta

Redakcijos prierašas: Kovos“ redakcija nebūtinai pritaria visoms atsiųstų rašinių autorių reiškiamoms mintims.