Kaip paprasta atrasti idiotą arba apie peticiją prieš Petrą Cvirką

Danijos rašytojas Thorkild Hansen savo 1978 m. paskelbtoje K. Hamsuno biografijoje pareiškė: „Jei norite pažinti idiotus, keliaukite į Norvegiją“

Cvirka
Petro Cvirkos skulptūra

Po karo, 1945 metų birželio 14 d. Norvegijoje suimtas 85 m. amžiaus tautos išdavikas. Juo paskelbtas Nobelio premijos laureatas, pasaulinio garso norvegų rašytojas Knutas Hamsunas. Jį teisė už bendradarbiavimą su naciais ir nubaudė pusės milijono Norvegijos kronų bauda. Dėl K. Hamsuno kolaboravimo su hitlerininkais, norvegai jautėsi vos ne asmeniškai įžeisti, viešai degino jo knygas. Rašytojui skirta prievartinė psichiatrinė ekspertizė. 

Sovietiniais metais, nepaisant to, kad K. Hamsunas nekentė Sovietų Sąjungos, o po Hitlerio mirties net parašė fiurerį šlovinantį nekrologą, į lietuvių kalbą buvo išverstos vienos pačių geriausių jo knygų – Badas, Panas ir Viktorija.

Nežiūrint pilietinės neapykantos ir teismo, dar 1954 m. Norvegijoje išleisti 15 tomų raštai, o Knuto Hamsuno 150-jų gimimo metinių proga 2009 metais išleistas pilnas 27 tomų raštų rinkinys.

  Jei kam atrodo, kad Petro Cvirkos Žemė maitintoja, Meisteris ir sūnūs ar Frank Kruk mažiau puošia lietuvių ir pasaulinę literatūrą nei K. Hamsuno kūriniai norvegų, skaitykite iš naujo P. Cvirkos kūrinius.   Peticijos iniciatoriams ir signatarams ypatingai patartinas Vaikų karas. Nors gal jau ir vėloka.

Nes viešai išpažinti visišką savo analfabetiškumą lietuvių literatūroje gali tik asmenys su ypatingai lygia smegenų žieve. O kur dar liūdna žinia, kad karo su paminklais gali nepakakti pergalei prieš norvegus idiotiškumo varžytuvėse. Ukrainiečiai bet ką nukonkuruos.

Gal papildomų balsų duotų viešas knygų deginimas? R. Bredberio Fahrenheit 451o ir D. Londono Geležinis kulnas labai tinka pradžiai.

Tuomet pergalė prieš norvegus beveik užtikrinta. O tuo pačiu ir ekonominis augimas dėl nepaliaujamo smalsuolių atvykimo Lietuvon. Mažai yra šalių ES (jei iš viso yra, be mūsiškės), kurių piliečiai peticijomis ir parašais viešai tvirtina esą  literatūriniais ir kultūriniais beraščiais.