Už 6 valandų darbo dieną!

Jūsų rankose laikraštis, skirtas ilgas valandas samdomą darbą dirbantiems žmonėms. Kas nepadės jo šalin, sužinos naujų ir naudingų sau žinių. Pagrindinis klausimas, galintis ir turintis dominti visus darbininkus – tai darbo dienos trukmė. Įvairiose pasaulio šalyse vis daugiau profsąjungų, darbininkus atstovaujančių partijų kelia reikalavimą ar net ir įsiveda 6 val. trukmės darbo dieną, 30 val.… Daugiau...

Grižti Viršun