Iš Vilniaus savivaldybės plintanti Idiokratija* kovoja su P. Cvirkos paminklais!

Beruošiant sarkastinį** straipsnį apie Vilniaus savivaldybę apėmusią idiokratiją (vienas iš požymių – miestą puošiančių istorinių paminklų šalinimas), netikėtai atėjo žinia apie šitos negalios poveikį Kaunui. Teko skubiai šalinti iš ruošiamo teksto tokią pastraipą:

… maloniai stebina Kaunas. Jis pasirodė esąs atsparus sostinę apėmusiam idiokratijos užkratui. Gal veido kaukės ar skiepai padeda? O gal koks įgimtas atsparumas saugo vieno didžiausių Lietuvos rašytojų atminimą labai simboliškoje vietoje – šalia Donelaičio gatvės, skverelyje prie Viešosios bibliotekos. O gal kauniečiai rinkimų metu vis dar atranda ilguose sąrašuose kultūros ir intelekto nepraradusių asmenų, kuriuos deleguoja į Kauno savivaldybę?„.

Nesmagu prisipažinti, bet Kaunas – jokia išimtis. Ilgiau pamąsčius apie supantį pasaulį, neliko jokios motyvacijos baigti rašinį. Viskas nukeliavo į ugnį. Išliko tik keli menkai redaguoti sarkastiniai pasiūlymai idiokratams Vilniuje (aktualūs ir Kaunui), kurie pateikti „Kovai“:

„Mes, vieninteliai ir tikrieji Lietuvos patriotai, gerbdami ir gedėdami tautos netektis II pasauliniame kare reikalaujame, kad Vilniaus merija, seimas, vyriausybė ir Prezidentas nedelsiant uždraustų rodyti Lietuvoje švedų režisieriaus Ingmaro Bergmano filmus. Kaip įrodyta faktais, Bergmanas buvo okupacinės nacių ideologijos gerbėjas ir aktyvus hitlerjugend organizacijos narys. Reikalaujame nedelsiant pašalinti iš visų Lietuvos ir Europos bibliotekų Knuto Hamsuno knygas, o užsienio reikalų ministrui G. Landsbergiui kreiptis į Nobelio premijų skyrimo komitetą ir pareikalauti atimti Hamsunui skirtą Nobelio premiją, kadangi pastarasis aktyviai bendradarbiavo su okupantais naciais ir parašė iškilmingą, okupantų vadą Hitlerį šlovinantį nekrologą – odę. Taipogi, reikalaujame iš Vilniaus merijos, seimo, vyriausybės ir Prezidento nedelsiant išbraukti iš Lietuvos Nacionalinio operos ir baleto teatro repertuaro baletą „Bajaderė“, kurio premjera numatyta Naujųjų 2022 metų kovo 3-5d. Visi šio baleto dabartiniai pastatymai pasaulyje remiasi dar 1941 m. SSRS Kirovo balete išgalvota koncepcija. Mes manome, kad Stalino geriausio draugelio Kirovo darbeliai Jums gerai žinomi. O 1941 metais prasidėjo tautos trėmimai. Kyla skausmingos tautai ir valstybei asociacijos. Todėl tikimės, kad greitai suprasite ir, kaip visada, patenkinsite mūsų prašymą. Tikimės, kad ir pirmasis Lietuvos savanoris, vienintelis tikras profesorius rezultatyviai palaikys mūsų reikalavimus, o jo anūkas informuos reikiamus partnerius apie dar nepastebėtas svetimos okupacijos apraiškas ES teritorijoje ir pareikalaus jas pašalinti. Savaime suprantama, kad Lietuvos saugumą saugančios Lietuvos saugumo institucijos tinkamai įvertins LNOBT teatro vadovybę už netinkamai pasirinktą repertuarą. Už parduotus bilietus pinigų negrąžinti, o skirti juos geriausiems Lietuvos TikTokeriams ir elfams premijuoti. Šalin nesavanaudiškos sovietinių tautų draugystės = okupacijos simbolį – Vilniaus TV bokštą! Vivat idiokratijai*!“

* – Merriam-Webster žodynas pateikia tokį šio termino paaiškinimą: Idiokratija – visuomenė, valdoma ar apgyvendinta idiotų (angl. Definition of Idiocracy: a society governed or populated by idiots).

** Sarkazmas – natūrali smegenų apsauga nuo bukagalviškumo.