Pramonės darbininkai – pažangos variklis!

Pramonės darbininkai – esminis demokratinės pažangos sėkmės faktorius!  Jų indėlis demokratijai yra žymiai svaresnis, nei valstietijos ar viduriniosios klasės.

Kai pramonės darbininkai masiškai protestuoja prieš bet kokios formos diktatūrą, demokratinės pergalės šansai ženkliai padidėja.

Oslo universiteto tyrinėtojai išanalizavo visus 150-je šalių įvykusius stambiausius protestus per pastaruosius 100 metų. Jų padarytos išvados labai įdomios.

Autoriai teigia, kad protestinio judėjimo sėkmė labai priklauso nuo dalyvių socialinės kilmės.

Nūdienos diskusijose ieškant šių laikų autoritarinių ir populistinių judėjimų populiarumo priežasčių, kartais nurodoma į darbininkų klasę.

Bet autorių tyrimas tvirtina – būtent pramonės darbininkai yra pagrindinis demokratinės pažangos variklis!

„Sočioji“ vidurinė klasė gerokai rečiau stoja į kovą prieš diktatūrą. Ir net pavykus suaktyvinti protestus, ji neįstengia sukaupti pakankamai jėgų pergalei prieš „senąją“ vyriausybę.

Reikia pabrėžti, kad neretai ji net nesiekia demokratinės pažangos, o tik kovoja už kokio nors konkretaus asmens ar partijos interesus Gal tebepamenate „A. Maldeikienės traukinį“ ar „Atgimimo prezidentą“ A. Juozaitį?

Ir priešingai, pramonės darbininkai yra daug geriau organizuoti. Jie gali naudotis profsąjungomis, tarptautinių darbo organizacijų tinklais ir socialdemokratinėmis partijomis, kad padarytų galingą ir koordinuotą poveikį diktatoriškam rėžimui. Autoriai pritaria atskirose Europos ir Lotynų Amerikos šalyse atliktų gilių tyrimų išvadoms, kuriose pabrėžiamas istorinis darbininkų judėjimo vaidmuo, įvedant visuotinę rinkimų teisę ir konkurencinius rinkimus.

Pasiskaitymui: https://www.washingtonpost.com/politics/2019/10/24/we-checked-years-protests-countries-heres-what-we-learned-about-working-class-democracy/