Kaip atšaukti Remigijų Šimašių?

Kiekviena demokratiška valstybė turėtų džiaugtis, turėdama teisinį mechanizmą, leidžiantį tautai pašalinti iš pareigų bet kurį piliečių renkamą valstybės tarnautoją. Žinoma, tik tuomet, kai tas nevykdo savo rinkiminių pažadų, demonstruoja aplaidumą ar neprofesionalumą, netinkamai atlieka savo pareigas. Tokį teisės ir technologijų paketą mes pavadinsime ‘Tiesioginio atšaukimo principu“.

Lietuvai pasisekė labiausiai iš visų ES šalių. Nors esame nedidelė valstybė, bet pas mus aukštas informacinių technologijų integravimo lygis. Inovatyvus sprendimas pats peršasi į rankas. Jei ar kai prireiks – visa atšaukimo procedura gali būti atlikta elektroniniu būdu.

Projekto įgyvendinimo suma yra menka ir neviršija 50 milijonų eurų. 2019 metų duomenimis, „Smart-ID“ programa „Lietuvoje naudojasi 830 tūkst. gyventojų, o elektroninės bankininkystės paslaugų vartotojų yra dar daugiau. Viskas paruošta tam, kad balsavimas vyktų elektroniniu būdu, ženkliai sumažinant procedūros sąnaudas. Žmonės, nesinaudojantys elektroninių bankų paslaugomis, pasų skyriuose galės užsisakyti specialias plastikines korteles ir jų pagalba balsuoti specialiuose terminaluose, įrengtuose skirtingose šalies vietose.

Taigi, išplečiami elektroniniai valdžios vartai, pataisomi atitinkami teisės aktai, visa procedūra plačiai išaiškinama tautai. Kaip dabar atšaukti Remigijų Šimašių? Labai paprastai!

Pirmiausiai, mes įsitikiname, kad Remigijus ištarnavo tautos labui bent 1 metus. Pasipiktinę rezultatais, atsidarome interneto naršyklę ir per „Elektroninius valdžios vartus“ balsuojame už Rimigijaus atšaukimą. Staiga paaiškėja, kad mūsų daug ir jau virš 50% rinkejų balsavo už. Tokiu atveju Vyriausioji rinkimų komisija privalo pradėti atšaukimo procesą, kuo jinai ir užsiima. Pirmiausiai, per televiziją, internetą, laikraščius, socialinius tinklus VRK inicijuoja atvirą diskusiją, leidžia ne tik pačiam merui pasiteisinti ir pasiaiškinti, bet pasisakyti ir jo priešininkams bei rėmėjams. O visi politikai laimingi! Juk kiekvieno politiko svajonė yra įtraukti žmones į politinį gyvenimą. Ir eterį yra kuo užpildyti. Po savaitės, jeigu vis dar 50% už atšaukimą, o meras pats neatsistatydina, pradedama ruoštis lemiamam balsavimui. VRK registruoja kitus kanditatus, kurie pakeis nevykusį merą, jeigu tas bus atšauktas. Po mėnesio įvyksta balsavimas tiek elektroniniu būdu, tiek atvykstant į balsavimo taškus su savo „balsavimo kortele“. Meras atšauktas – meras išrinktas! Naujasis meras, supratęs, kad tautai reikia tarnauti – dvigubai stipriau rūpinasi sostine. O Remigijus bando surasti kitą, labiau jam tinkantį darbą.

Šio projekto įgyvendinimas labai padidins valstybės aparato efektyvumą, todėl „Kova“ ragina visus dirbančiuosius susiimti ir pasiekti:

  • Visuotinio atviro elektroninio balsavimo;
  • Atitinkamų įstatymų pakeitimo.

Nuo šio projekto paskelbimo datos, bet kuris politikas, siekiantis užimti renkamą postą valstybėje, yra laikomas visų Lietuvos Respublikos darbo žmonių priešu, jei savo programoje ar viešuose pareiškimuose nepalaiko ir savanoriškai neagituoja už tiesioginio atšaukimo principą – demokratiškiausią renkamų valdžios atstovų kontrolės mechanizmą.

Artėjančiuose rinkimuose kiekvieno sąmoningo piliečio pareiga yra balsuoti tik už tuos kandidatus, kurių programose tiesioginis atšaukimas yra vienu iš pagrindinių ir esminių teiginių. Rinkėjai turėtų masiškai atsisakyti balsuoti už tokius kandidatus, kurie atsisako palaikyti rinkimų sistemos demokratizavimą. Turi būti aktyviai reikalaujama, kad tautai atstovauti rinkimuose būtų iškelti tik tokie politikai, kurie savo programose įrašę tiesioginio atšaukimo principą.


Kiekvieno sąmoningo piliečio pareiga yra kuo plačiau paskleisti šį projektą, pačiam jį apgalvoti ir aptarti jo svarbą bei aktualumą su draugais ir artimiaisiais.

Niekas už mus nepadarys Lietuvos geresne. Mes žengsime pirmą tikrai reikšmingą žingsnį pirmyn. Laikas imtis atsakomybės už savo ir savo vaikų ateitį.