Nieko nėra lengvesnio, kaip įkurti profsąjungą

Tu pagaliau supratai, kad tik kolektyviniais veiksmais pasiekiami laimėjimai. Tu pagaliau pasiryžai sukurti profsąjungą. Na, ir ko gi dabar griebtis?

Ko tikrai nereikia daryti, tai bėgti pas savininką ar jo pasirinktus administratorius ir dalintis savo mintimis ir idėja. Tai pati kvailiausia mintis, kuri gali ateiti galvon, nes išlėksi iš darbo anksčiau, nei ką nors nuveiksi.

Taip pat nesimokykite iš visokių religinių sektantų ar Jehovos liudytojų. Nereikia įkyriai kabinėtis prie bendradarbių ir klausinėti: „ ar jūs tikite į dievą?“, tfu, tai yra „ ar tikite į profsąjungą?“ Geriausiu atveju tau nieko neišeis, blogiausiu – išlėksi iš darbo.

Tai ką daryti?

Nieko ypatingo. Pirmiausiai susirask porą draugų (jeigu įmonė mažesnė negu 200 darbuotojų), kurie galvoja taip, kaip ir tu. (Jeigu net negali susirasti tik dviejų, tai gal pradžiai pasimokyk kalbėti ir bendrauti).

Po to parsisiųsk iš interneto ir atsispausdink tipinius įstatus ir standartinį steigiamojo susirinkimo protokolą. Per porą valandų būsi parengęs profsąjungos dokumentus. Jums trims tereikia po darbo susitikti prie arbatos puodelio pas ką nors namie ar kokioje kavinėje – tai vadinsis steigiamuoju susirinkimu. Patvirtinate reikiamus sprendimus, surašote protokolą,  užpildote reikiamas grafas, pasirašote nurodytose vietose ir viskas. Profsąjunga įsteigta! Ir nereikia rinkti pirmininko, nes pilnai pakanka komiteto.

Po to jums tereikės prieiti prie tinkamo žmogaus ir pasakyti: „Mes įsteigėme profsąjungą. Ar nenorėtum prisijungti?“ Pamatysite nustebusias akis ir, greičiausiai, sulauksite teigiamo atsakymo.

Ko nereikia dabar daryti? Tikrai nereikia bėgti į buhalteriją su pareiškimu, kad būtų išskaičiuojami profsąjunginiai mokesčiai (gal kaip nors patys prieisite ir susimokėsite, nepatrūksite). Ir nepradėti reikalauti patalpų. Rezultatas bus toks pats, kaip jau aprašytas pradžioje (žr. antrą pastraipą viršuje).

Ir nereikia sukti sau galvos su oficialiu įteisinimu. Tai nėra būtina, nes turit 6 mėnesius nuo steigiamojo posėdžio kreiptis į juridinių asmenų registrą (VĮ Registrų centras) ir įregistruoti profesinę sąjungą. Registracija reikalinga turto apskaitai, sąskaitos atidarymui ar atstovauti teisme. Jūsų teisės yra tokios pačios, kaip ir tų oficialiųjų, o  tąsymosi su dokumentais mažiau. Kai ateis laikas, viskas išsispręs.

Vietoj to, jūs ruošiate kolektyvinės sutarties projektą ir gausinate savo pajėgas, kol jos apjungs nemažą dalį jūsų bendradarbių. Apie tai plačiau papasakosime kituose numeriuose.